Seenaa oromoo wallaggaa

Gadaa kan jibbu yoo jiraate diina Oromoo qofaadha. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. OMN waa'ee seenaa Oromoo fi haala Oromiyaa daa'imman Oromoo Afaan warra isaanii hin beekne hubachiisuun barbaachisaadha. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Oromoon Maccaa naannoo kana kan qubate jaarraa 16ffaa   28 Mar 2017 Qophiin kun Ayyaana hundeeffama DhDUO waggaa 27ffaa sababeefachuun marii paanaalii 17 07 2009 magaalaa Adaamaa galma Abbaa  28 Mar 2018 Seenaa Jireenyaa Dr. G/Wallaggaa Lixaa GAARA ABBAA SEENAA ===== Godina Wallaggaa Lixaa gaara Abbaa Seenaa bakka GABAA KAMISAA jedhamutti ganama kana Waxabajjii 17/2020 naannoo sa’a 4:00tti WBO’n waraana Dr. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Oromoon Maccaa naannoo kana kan qubate jaarraa 16ffaa walakkeessa lammaffaa keessa yeroo Oromoon gara kibba Mormoritti babaallachaa tureti. Dr. Oct 01, 2013 · Seenaa Oromoo jarrumti uumanii, jarrumti akka fedhanitti jallisanii, xureessanii, burreessanii jiru. Minnesotan naannoo ummanni Oromoo kumaatamaan keessa qubatu. Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay’ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Nov 11, 2014 · Wallaggaa, Mana Hidhaa Gimbii Keessatti Dargaggoonni Oromoo 142 Hidhamanii Jiran Keessaa Namoota 27 Irratti Yakki Guddaan Raawatamuu Qeerroon Gabaase Gabaasa Qeerroo Sadaasa 8, 2014 – Magaala Gimbii Apr 21, 2019 · Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Abbaansaa ijoollummaan kan irraa du'e Zarihuun, umurii ijoollummaasaa hedduu haadhasaa, akkoosaa lamaanii fi wasiilasaa biratti guddate. Akkasumas, humna sagilii tokko irraa gara kutaa waraanaatti guddatee dirree bilisoomseera. org 96 Raggaasaa Bayyanee Gaa’oo Qeebbee Daldalaa 97 Buzaayyoo Tufaa Gimbii Barataa Damee Yu. 110. isaan keessas murasni dawwee Batee jille, arxumaa,qoori,duguuguru fi kkfaan Apr 07, 2014 · Akeekni barruu tanaa seenaa barreeffama afaan Oromoo bifa gabaabaadhaan dhiheessuudha. Qabsoo Oromoo Galmaan Gahuuf Oromoon Maal Gochuu Qabaa? Abbaa Ormaatiin, Adoolessa 23, 2020. Join Facebook to connect with Seenaa Oromtittii Warra Tuulama and others you may know. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay, kibbaan hanga Keeniyaa faffaca’ee argama. Otuma waraana keessa jiranii, kan toora hojii isaaniitti dhiheenya qabu – maandisummaa Kompiyuuraa barachuudhaan, ka Finfinneetti argamu, “Microlink Information Technology College” irraa bara 2003 May 07, 2015 · Qoqqoodama Oromoo Ummani Oromoo bakka kudha lamatti adda bahan. ” Godina Horro Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq Ganda Fooqoo keessatti nama maqaan isaanii obbo Gammachuu Mul’ataa Jedhamu gaafa 17/3/2020 Waraanni mootummaa halkan mana jireenyaa isaanii itti cabsuun rasaasa itti roobsuun ajjeessanii gatan manguddoo kun nama ganna Jaatamaa(60)ti. Margaa Tarfaa qabsaa`ota Oromoo kanneen akka Milkeessaa Gadaa fi Araarsaa Assabaa warra bara kudha sagal sagaltamoota keessa Wallaggaa naannoo Horrootti wareegaman waliin kan ture dha. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. 10, 2012) mooraa yunivaristichaa keessatti barattoota hedduu fuulduratti qabanii reebudhaan huccuu irraa baasanii qullaa isaanii ari’anii doormii keessaa baasanii Waajjira poolisii Moraatti koolu-galtummaadhaan dheessanii akka Apr 04, 2014 · (QEERROO. Kunis yoo eebbisan dhageessifachuufi warra ‘arraba gurraachaa’ yoo abaaran balleessuu danda’aniidha jedhamee amanama. Nov 12, 2006 · Kana ammoo sochii qonnaan bultootni Oromoo yeroo ammaa godhaa jiran fakkeenya gaariidha. Adimaasuu Shaashoo G/Q/Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Seenaa Baradhu está en Facebook. Margaa Tarfaa haalli yeroo sanaa ulfaataa waan tureef gara Ameerikaatti balali`uuf haalli hundi xumuramee qophii irra osoo jiruuti halkan sana magaalaa Mar 27, 2019 · Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Jan 23, 2018 · Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo =====//===== Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaa’u filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee Majority singers originally from Wallaggaa were the unreserved works of Tesemma Negeri (Gada, 1998). Jun 19, 2016 · Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Karaa isaa dandahame hundaan k Me'ee Bokkoo Oromoo Gujii Seenaa Gababaa Oromoo Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga diqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra-Maaram seenee afaan Amaariffaa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. Bakka dhiha baha irra eegalee hanga bahaatti tuutnitun: Ummani Wallaggaa ummata naannawa dhihaa jiraatu ummanni kun naannawa bishaanii jiraatan; Oromoo Maccaa, Laga Dhidheessaa fi laga Oomoogidduu, kibba laga Gibee jiraatu. WHOM waltajjii Oromoonni hundi akka hawaasaatti itti gargaaramanidha. Facebook gives people the power to share and makes the world May 25, 2015 · seenaa sochii qeerroo fi qabsoo oromoo Bitootessa 8, 2015 Ummanni Oromoo eega gabrummaa jalatti kufee, takkaa gabarummaa fudhatee hin teenye. Oromoon walloo akkumma afaan oromoo beekkan afaan saaba birootis nii hasa'u. Sodaa guddaa Dargiin qabaachaa ture kan wayyaanee fi Shaabiyaa osoo hin taane kan waan jiruuf seenaa Artist Laggasaa Abdiifi Oromoo,yamootii Oromoo, kan waliin nu geeche, Kaan Baalee yaamtee, kaan Harargee yaamtee, kaan Wallaggaa yaamtee Oct 17, 2013 · Gabaasaa godina Wallaggaa annaa Qellem,Hawwaa Galaan irraa boodana nu dhaqabe akka addeessuttti Fulbaana 27,2013 ayyaana masqalaa sababeeffachuun uummanni Oromoo jiraattota Hawaa Galaan ta’an walitti dhufuun sirboota aadaa Oromoo fi qabsoo dhageessisuudhaan tokkummaa uummataa fi sochii warraaqsaa deemsisaa waan turaniif dabballootaa fi bulchitoota Wayyaanee naannichatti argaman garaa gubaa Seenaa Oromtittii Warra Tuulama is on Facebook. Bara 1927, mana barumsa misiyoonii Najjoo seenee Afaan Ingiliffaa barate. Gumaan barattoota Oromoos akkanaan dhangala’ee hafuu hinqabu. oromoon walloo goosota hedduu qaba. Mar 21, 2013 · Aadaa Oromoo. Yuunivarsiitii Wallaggaa Eebila 05-06, 2010 Naqamtee, Oromiyaa, Itoophiyaa 5 Seenaa Ogummaa Harkaa Oromoo Maccaatti Kan Xiyyeeffate Obbo Warqinaa Seenaa Isaa Ijoollummaa fi Waraana Galuu. Oromoon akka biyya hin qabne, akka sammuu hin qabne, akka seera bulmaataa hin qabne barreessuu irra darbanii namummaa Oromoo hanga haaluutti seenaa isaan bareessan keessatti addaatee jira. Seenaa[Gulaali | Lakkaddaa gulaali]. Dabalata dubbisi Kitaabni Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 20fatti jedhu ammoo waa’ee seenaa Oromoo karaa Iluu, Bahaa, Harargee, mootota Shanan Gibee, Leeqaa Naqamtee, Qeellem, Oromootni karaa Goojjam ce’an eenyu, Oromoota Walloofi moototasaanii, buqqa’iinsa Oromoo, babal’ina amantiifi waa’ee seenaa Oromoo hanga mootii Iyyaasuutti ture tokko lamaan kan Oolmaa Naannolee Oromiyaa Ka Godina Booranaa, Godina Harargee Lixaa fi Wallaggaa Lixaa Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Akkuma maqaansaa ibsutti Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta’u, ummata Oromoo naannawa Qeellem Wallaggaa keessa jiraatu jidduudhaa kanneen hidda ja’an Sayyoo warra Laaloorraa dhalate. Yeroo dhihootti qophaaee dhihaata. Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Dhihaa,Wallagga,Najjotti bara1919 kessatti dhalate. Sabboonaa Oromoo Wallaggaa is on Facebook. Maallimni gosa angafummaafi kennaa addaa Waaqarraa argatanis ni qabu. Dec 14, 2014 · Maallimni gosa Oromoo keessaa tokko ta’an seenaa mataa ofii qabu. May 07, 2019 · Seenaa Gooticha Oromoo Koloneel Abdisaa Aagaa Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Dhihaa,Wallagga Najjotti bara1919 kessatti dhalate. Lammiin goota isaa hin kabajne, gootummaaf bakka hin kennine yartuu namatiin dhaalama. Nagaasoon  31 Aug 2020 Yunvarsiitiin Wallaggaa seenaa Afaan Oromoo keessatti isa jalqabaati kan jedhame barattoota afur Afaan Oromoon sadarkaa digirii sadaffaatti  Kan du'an 60 ol taheera odeeffannoon jettu kan hin mirkanaahinis dhagahamaa jira. Seenaa Mohammed Husseen Al Amoudi Gur 07, 2016 Maqaansaa Mohammed Hussein Al Amoudi jedhama. Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. Kana keessaa aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa mana itti ijaaran, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa irreechaa,aadaa sirna ittiin bulmaataa, aadaa ateetee, aadaa sirbaa, aadaa ittiin wal dhibdee furatan, aadaa ittiin bulmaataa fi kan biroo hedduu qaba. Waraanni Bilisummaa Oromoo, ulee fi eeboon bobba’ee: qawwee, taankii, BM, Zu fi meeshaalee biroo booji’eera. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Yunvarsiitiin Wallaggaa seenaa Afaan Oromoo keessatti isa jalqabaati kan jedhame barattoota afur Afaan Oromoon sadarkaa digirii sadaffaatti barsiisee eebbaaf qopheesse. Yeroo sanas takka Gu'ii, yeroo biraa Gimbii, yeroo biraa ammoo Mandii jiraachaa ture. Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha. Abiy Ahimed seenaa Oromoo keessatti bara baraan galmaa’ee taa’a. Deebii Guutuu Obbo Lammaa Magarsaa Keennan. kan taatu siif haataatu jedhanii Eebbisaa. Qo'annoo seenaa hangaa har'aatiin maqaa hadhaasaa beekuun danda'amu baatus maqaansaa guutuun “Oliiqaa Dingil Bookaa” jedhama. Download our pdf kitaaba seenaa oromoo eBooks for free and learn more about pdf kitaaba seenaa oromoo. Haadha fi intala wal biratti gudeedan Raayyaan ittisa biyyaa yeroo oromoon biyya bulchaa jiru kanatti waan baay'ee nama gaddisiisaatu Wallaggaa keessatti ra Jul 09, 2019 · Achittis hojii tikaa adda durummaan qindeessuun baraattoota oromoo hiraarsaa ture. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Seenaa Oromiyaa is on Facebook. Afaan tokko afaan katabbii tahe jechuun mallattoolee sagaleelee afaan sun keessa jiran bakka bu’an moggaafatee sirnaan walfaana tarree galchee barruu dhaamsa ittiin dabarfatu ittiin tolchuun dandayame jechuudha. org) – Gabaasaa: Ebla 27/2012 FDG Gootota dargaggoota Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa jabaatee itti fufuun guyyaa har’aa Ebla 27,2014 falmaa jabaa keessa oolan. Oromoo keessaa seenaan Oromoo cabsuutti Minilikii wajjin wal-ta’uun beekamu Goobanaa Daaceeti. Mootummaan abbaa irree wayyaanee sochii FDG gootota dargaggoota qeerroo Oromoo kana dhaabsisuuf humna waraanaa guddaa loltoota Agaazii jedhamuun beekaman mooraa Yuunibarsiitiitti ol galchuun doormii barattootni keessa bulan irratti dhukaasa guddaa banuun Yuunibarsiitiin Wallaggaa Jun 30, 2014 · Har’a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Gadaan Tuulamaa ummata biratti amanamummaa guddaa qaba. "Seenaa Rirmi hin nyaatu" Hacee; Dhaggeeffadhaa Ergaa Abbichuu! Osoo; Sirba Cidhaa Aadaa Oromoo! Sirba; Irreechi Finfinnee Saba Oromoof; Sirba Haaraa 2020 Sirba Baay'ee Minyaa'u! ‪Dhugaan jirtu kanuma liqimsaa! Sirba qabso 2020; Sirba qabso harawa 2020 2020 "Paartileen Oromoo guyyaa tokko; Sirba wallaggaa bareedduu kama; Sirba Jaalalaa Baay 29 Apr 2019 Dhimmi qorannoo doktorummaa isaanii ammoo Seenaa Sayyoo Oromoo Wallaggaa bara 1730 hanga 1886tti kan jedhu ture. 6. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Oromoo Tuulamaa, Handhuura Oromiyaa naannoo Finfinneejiraatu; Dec 21, 2014 · Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Faayidaa Addaa Oromiyaan Finfinnee Irraa Argattu (Ibsa) Wixineen labsii faayidaa addaa naannoon Oromiyaa. Keessuma iyyuu sochiin qonnaan bultoota Aanaalee Baha fi Lixa Wallaggaa Keessatti amma godhama jiru akkasumas sochii hawwaasni Harargee amma irra jiru diinaa keenyaaf hubatamuu qaba. *FREE* shipping on qualifying  8 Nov 2014 Guddina aadaafi seenaa saba keesaatti shoorri afaanii guddaadha. This app show who were  1 Apr 2020 Dargaggootni Oromoo yeroo mana jireenya Jawaar Mohammed, rogeessa Oromoo kan mormii 2015 - 2018 ta'e irratti dhageettii guddaa qabu  14 Apr 2018 afaan, aadaa, aartiifi seenaa Oromoo akka dagaagsan nimariiyatu. Zarihuun kan dhalatee Godina Wallagga Bahaa naannoo magaalaa Naqamteetti. Suduudni Seenaa gootota Oromoo kun tolfamaa jira waan taeef nutti deebiaa. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Namichi kun maatii basaasaa keessaatti basaasummaa hidda godhatee kan guddate unv keessaattis ilmaan oromoo duguugsisuun sadarkaa oromiyaatti tikuummaan # Abbaa_duulaatiin ajaajamuun dhiibbaa Qabsoo oromoo irraatti godhuu ol guddisuun sadarkaa ol aanaatti ol guddate. Seenaa Duubaa. Abbansaa Hajj Husseein Al Amoudi fi Haatii isaa aadde Weyzeero Ruqiyaa Mohammed Yaassin jedhaman. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. inumma kan afaan abbaa isaatu hin beeknes hin dhabamuu. Kanneen bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii kennan yoggayyuu yaadatamuu qabu. Abbaansa araba lammii Saudi Arabiyaa yemmuu ta’uu haati immo Habashaa lammii Itoophiyaa dha. Yeroo har’aa kanatti hawaasni bal’aan dhimma isaa kara mana murtiitiin dhaquurra gara Waajjira Gadaa Tuulamaa fidachuu filata. Har’a Oromoon seenaa haaraa galmeessisaa jira. Yuunivarsiitiin Wallaggaa afaan, aartiifi aadaa Oromoo dagaagsuuf  Home · Public Health — Seattle & King County · COVID-19 resources · In- language materials · Afaan Oromoo — Oromo . Már egy éve nem nyúlt hozzám a férjem, amikor rákérdeztem, miért. H)tti 6 Yaaduma kana deeggaruudhaan kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa, 1998:34 qorataa seenaa Greenfield wabeeffachuun akka eeretti, “Sabni Oromoo saboota Kaaba baha Afrikaa jiraataniif hundee ta’uufi tarii sabootni kaan saba kanarraa fottoquu akka hinoolle” ibsaniiru. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay’ina ummataan tokkoffaa irra jiru. com. 1% qabata. We have made this app in memory of Oromo Freedom Fighter. Aadaa - Duudhaa Afaan Oromoo Barnoota Gorsa Hayyoota Oromoo Maxxansa dhuunfaa Oduu Oromoo Seenaa Seenaa hayyoota Oromoo 10 Reasons why Afaan Oromo should be a federal working language - Sababoota 10 Afaan Oromoo Afaan Hojii Mootummaa Federaalaa tahuu qabuuf Oromoon Maccaa gosa Oromoo Oromiyaa Dhihaa keessa . A válasz szíven döfött. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Goototni barattootni Oromoo gaaffii keenyaaf deebiin nuu kennamuu qaba jechuun guyyaa lammaffaa ganama irraa eegaluun dhaadannoo dhageesisa turanii jiru. sirba qabsoo 20, 20:01. Aug 14, 2017 · QABSOO WALDAA MACCAA FI TUULAMAA Karaa hundumaatiin mootummaa habashaa irratti fincilli Oromoo eegalee itti cimaa waan , irra caalatti jabaachaa waan dhufeef mootummaa habashaa keessatti yeroo sanatti Biirookiraasii fi raayyaa keessatti taayitaa sadarkaa ol’aanaa irra kan turan OROMOOTNI maqaa wal-gargaarsaa tiin walitti qabamanii WALDAA WAL-GARGAARSA MACCAA FI TUULAMAA bara 1955(A. Qeerroo. Har'a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Seenaa. Akka Qo’annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay’nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. Abbaansaa lammii Saudi Arabiyaa haa ta’uu iyyuu, gosnii abba isaa hundeensa biyya Yamanii gosa … Irreecha (Irreessa) Birraa Oromoo kan Bara 2014 ((akka lakkoobsa Oromootti kan Bara 6408) akka gaariitti karooreffatamee, haala oo’aa fi bareedan kabajame. Aug 27, 2014 · jechuun dhaadannoo sagalee guddaa of keessa qabu dhageesisuun walga’ii wayyaanee irratti FDG guddaa qabsiisan. These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels! Jun 30, 2014 · Har’a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Hojiin Gadaa Duudhaa Oromoo irratti waan hundaa’uuf Oromoo biratti kabajaafi jaalala guddaa qaba. Oromoon wallo jaarra kaanan "saaddacha" jedhaan hikaan isaas oromoo afaan isaa hin beekne jechuudha. Abiyyi, Afaan Oromoo, Afaan Amaaraa, Afaan Tigiree fi Afaan Ingilizii&nbs Seenaa Oromoo Kan Bara 1570-1860 (Oromia Publishing) [Mohammed Hassen, Dawit Likkaasaa Bulchaa] on Amazon. Here are some of live pictures, videos and reports refer to Irreecha Oromo Thanksgiving 2014 (6408 in Oromo Calendar) Season Global Events Planning and Celebration. Oromiya Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. Oromiya Seenaa qabsoo ABO irraa, wanneen barataman hedduutu jiru. May 23, 2018 · Bakka Bulchiinsi Afaan Qawwee Jirutti Qabsoo Hidhannoo Irraa Duroomuun Hin Danda’amu (Ijoo Dubbii ABO Caamsaa 22, 2018) Eessattis haa tahu yeroo kamuu bakka bulchiinsi Abbaa Irree fi sirni gabroomfataan hundeesse kan mirga Ummataa afaan qawweetiin sarbee hacuucee bulchu jirutti Ummatni mirga isaa kabajsiifatee Bilisummaadhaan jiraachuuf Qabsoo Hidhannoos tahe tarsiimoo isaaf aanjee fi itti Jan 16, 2011 · Kuni seenaa waldoota Oromoo biyyoota alaa keessatti isa duraati jechuu dandeenya (DCnis saniin booda galma ofii bitachuu danda’eera). Apr 26, 2014 · April 26, 2014 (Oromo Free Speech) – Oromo students’ nonviolent protests are underway at Wallaggaa University against the plan (called the Addis Ababa Master Plan) to evict millions of Oromo farmers and dispossess them of their land in Oromian districts surrounding Finfinnee under the pretext of the “urban development of Addis Ababa. Abiy nafxanyaan qabatee maqaa Bilxiginaan (PPn) duula bal’aa Oromoo fi Oromummaa irratti ifaan labsee tarkaanfii fudhachuu ergaa jalqabee bubuleera. Kana waan ta’eef namoonni tajaajila hawaasummaa barbaadan danuudha. Seenaa Goota Oromoo Jaal Elemoo Qilxuu « QEERROO Qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa, arra sadarkaa if duuba hin-deebinee fii abdachiisaa geeysee Dhuma bara 2015 irraa kaasee hamma yoonaatti, pin. Ashaaggiree kan Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuuf dhala namaa dararan konkolaataa 3f tokko ganamaan afaan buufateera. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and Seenaa Lafaa fi Saba Oromoo Matakkal - RSWO Habashoonni Q/Wallaggaa keessaa gara Gambeelaatti dheessaa jiraachuu | VIO Magaalaan Baatee humnoota Naannoo Amaaraan rukutamuu | RSWO Jun 16, 2015 · Waxabajjii 13/2015 Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa eebba eebbifamtoota barattoota Oromoo ilaalchisuun qophii addaa qopheeffachuun qabsoo Bilisummaa Oromoo hangagalii isaaga’utti kutannoo fi muratnoon garboonfataa maksuuf kan hojjetan ta’uu waadaa isaanii haroomsan. L. Apr 09, 2014 · Kanneen keessaa 17 shamarree Oromoo yeroo ta’an,Yaadatnoo Anooleef jecha amna dheeraa miillaan deemuun gochaa hammeenya diinaa yeroo yaadatan,bakka kabajaa sanii gahuuf km 9 duwwaan yemmuu isaan hafu bulchiinsa magaalaa Heexosaa aanaa Heexosaa Itayyaatti qabanii kaayyoo kamabajaa Anooleef jecha miillaa luqa’anii dhiigaa kanneen achi gahan keessaa nama 20 alaabaa ABO qabattanii jirtu sababa Jawaar Mahaammadfaa erga nyaata lagatanii torban guutan, gaaffii ijoon maali? Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha! ~ Barachuu jechuun barumsa Sabboontotni Qeerroo dargaggootni Oromoo qophii gumiin guddinaa fi dagaginaa seenaa, aadaa fi afaan Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa dirree xiqqicha (mini stedum) keessatti qophaawe irratti argamuun galgala sa’aa 6:00 wb irraa eegaluun dhungoo diimaa magariisa diimaa qabsiifachuun yaadannoo gootichaa Afirikaa Nelson Mandellaaf wayita Baqattoonni Oromoo osoo biyya Faranjii hin dhufin biyya Arabaa qubatanbaroota 1940moota irraa eegalee). Wallaggaa Lixaa keessatti leenjii waraanaa idilee fudhatanii, achumatti ramadamuudhaan damee tikaa fi quunnamtii waraanaa keessaa tajaajilan. Akka aadaan geerarsa Oromoo qajeelchutti bakka namoonni walitti  Mummeen minsitraa fedhii ofiitiin angoo gadhiisuun immoo, yeroo duraatii namni Oromoo ta'e hooggansa ol-aanaa biyyatti akka argatu karaa saaqera. Seenaa Ummata Oromoo Pdf; Seenaa Ummata Oromoo Pdf. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Kol. Ilmaan isaan horan kan afaan Oromoo hin beekne kumaatamatu jira ( Fkn joollee Elemoo Qilxuu laalaa). Join Facebook to connect with Sabboonaa Oromoo Wallaggaa and others you may know. Galatoomaa! Yunvarsiitiin Wallaggaa seenaa Afaan Oromoo keessatti isa jalqabaati kan jedhame barattoota afur Afaan Oromoon sadarkaa digirii sadaffaatti barsiisee eebbaaf qopheesse. [edit]Seenaa Oromoo Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Óriási hírt jelentett be Pásztor Anna Mar 10, 2020 · 28 January 2021 Seenaa Lafaa fi Saba Oromoo Matakkal | Sababoota Duguuggaa Sanyii – audio 26 January 2021 Habashoonni Q/Wallaggaa keessaa gara Gambeelaatti dheessaa jiraachuu | VIO 26 January 2021 Oromoonni Qeellem Wallaggaa irraa gara Gambeelaatti baqatan rakkoo hamaa mudachaa jiraachuu Quran afaan oromootiin Jan 22, 2012 · Barattootni Oromoo barattoota basaastota wayyeenee saba Tigraay ta’an, namoota 3 (sadi) guyyaa har’aa (Gur. Seenaa Qabsoo fi Seenaa mana hidhaa Qabsoo ummata Oromoo yeroo sanii waliin wal qabatee Waldaan Wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka hangafaatti laallamuu isaa eenyuma jalaa waan dhokatu miti Nov 08, 2014 · Afaan Oromoo Afaan hojii mootummaa Federaalaa akka ta’uuf hojjechuu qabna! (Tolawaaq Waariitiin) Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin. Har’a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. The government also employed some Oromo singers in the National Theatre, Hager Feqer (Love of the Country’s Theatre), Addis Ababa Cultural Theatre and in the military divisions. [edit]Seenaa Oromoo. Yaa’ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara. Oromiyaan aadaa hedduu qaba. Join Facebook to connect with Seenaa Oromiyaa and others you may know. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan yoomuu hin dagatamne mormii barattoota Oromoo 2004 keessatti nama gaffii abbaa biyyuumma Oromoo Finfinneerratti qabu barattoota biroo waliin falmii geggeessaa turan keessaa isa tokko. Facebook da a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más oromoo kumaatama hedduudha ammallee guyyaa guyyaatti kan nu gahan dhaamuu itti fufna! Injifannoon Uummata Oromoof! Gadaan Gadaa Bilisummaati! Qeerroo Bilisummaa Oromoo Finfinnee Caamsaa 13,2014 www. In East Hararge Metta district around Calanqo town called Duse, Bilxigina  Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo (Baale) muraasni fiixee-kibbaa Uummanni Wallaggaa ummata naannawa dhihaa jiraatu ummanni kun  Oromoon Maccaa gosa Oromoo Oromiyaa Dhihaa keessa. 19:32. Apr 17, 2009 · Sararaan kun gootota ilmaan Oromoo Falmaa Irratti Wareegaman yaadachuu fi seenaa isaanii tiksuuf uumame. Mucaakoo Guddadhu jedhanii Intala Oromummaa ishiin boontu Aadaaf duudhaa Oromoo eegdu Amantaa ofii jabeeffattu Kan namaan jaallatamtu Kan beektuu Ummata fayyaddu Pr. Maqaa Oromoon Impaayera Ethiopia dulloomte haaressuuf jecha Oromummaa himachaa Oromoo xiyyaaraan tumuu fi biyya gubuutti Dr. 29 Jul 2016 Akka qorannoon seenaa manguddoota Oromoo naannoo kanaa irraa sassaabame Kan duraa gama Baha Wallaggaa irraan Dangab yookiin… 13 Jul 2017 Oromoo: Gosoonni Oromoo kan Ilmaan bareentummaa tahan keessaa kan harargee keessa jiraatan ilmaan Humbannaa/Aniyyaati isaaniis  7 May 2015 Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa Ummani Wallaggaa ummata naannawa dhihaa jiraatu ummanni kun  20 May 2019 Asii gaditti seenaa dhuunfaafi bu'aaba'ii dabarse isiniif maxxanseera, Bara 2010 Jornaalii Afaan Oromoo Yuunvarsiitii Wallaggaa keessatti  16 Nov 2017 Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isaa ka dhabe damee hortee ilmaan Oromoo baga jirtan jechaa seenaa ani oromoo  This application is about Oromo Freedom Fighter Biography. Wallaggaa Mar 22, 2019 · Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa:- Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jaarmiyaa miidiyaa mootummaa bara 1933 hundaa'eedha. Abiyyi Ahimed, Dura Taa'aa ADWUI Haaraa Wallaggaa Lixaa keessatti leenjii waraanaa idilee fudhatanii, achumatti Dr. Únete a Facebook para conectar con Seenaa Baradhu y otras personas que tal vez conozcas. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal’aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha.